Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

https://sosnovybor-ykt.ru/kak-zdorovo-chto-vse-my-zdes-segodnya-sobralis/